Bırakabilirsin.org, size veya sevdiklerinize sigarayı bırakmada yardım etmeyi amaçlamaktadır.

Sigarayı bırakmaya çalışırken farklı insanlar farklı kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu internet sitesindeki bilgiler ve profesyonel destek, sigara içmeyen biri olma yolunda hem kısa hem de uzun vadeli ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Bırakabilirsin.org ihtiyaçlarınıza en uygun yardımı seçmenize izin verir.

Yeşilay – Bağımlılıklarla Asırlık Mücadele

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla bundan bir asır önce 1920 yılında İstanbul’da kuruldu. Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman önderliğinde bağımlılık tehdidini 100 yıl önce öngören değerli aydınlarımız bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir toplumun ve yaşamın temelini oluşturmayı hedeflediler.

Yeşilay’ın alkol ile başlayan mücadelesine zaman içerisinde tütün, madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılıklarını da ekledik. 2014 yılında ise koruyucu ve önleyici çalışmalarımızın yanına rehabilitasyon hizmetlerini dahil ettik.

Türkiye’nin birçok noktasında hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz ile tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda bağımlı aile ve yakınlarını da sürece dahil ederek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasına destek veriyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye’nin en büyük ve yaygın bağımlılık eğitim programı olan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’nı yürütüyor ve öğrenci ve yetişkinlerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşıyoruz. Bunun dışında okullarda sigara, alkol ve madde denemiş ya da kullanan öğrencilere Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı ile henüz bağımlılık oluşmadan engellemeye çalışıyoruz. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması ve Benim Kulübüm Yeşilay Projesi ile okullarda en değerli varlığımız çocukları bağımlılıklardan uzak tutmak için birçok çalışma yürütüyoruz.

100 yıllık bilgi ve tecrübelerimizi Ülke Yeşilayları ile dünyaya aktarırken ülkemizde de bağımlılıkla mücadelemizi daha geniş kitlelere yaymaya ve teşkilatımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bağımlılıkla mücadelede başarı elde etmek için planlı ve sistematik çalışmanın gerekliliğine inanarak 2013 yılında EFQM modelini benimsedik. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen mükemmellik modeli ile birlikte tüm faaliyetlerimizi hazırladığımız stratejik planlar çerçevesinde yürüterek ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi bir sivil toplum kuruluşu haline geldik. Gerçekleştirdiğimiz iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sonucunda 2019’da EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Beş Yıldız Belgesi alan Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olduk..

Tüm faaliyetlerimizi bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak yürütüyoruz. Yeşilay Bilim Kurulumuz ile bilimsel çalışmaların ve içeriklerin sayısının artırılmasını hedefliyoruz.

Bağımlılık ile ilgili akademik camiaya ve uygulayıcılara yönelik bilimsel yayınlar hazırlıyor, bağımlılıkların önlenmesi konusunda topluma doğru ve güvenilir bilgilerin verilmesinin kaynağını oluşturuyoruz. Bu amaç doğrultusunda çeşitli dergiler, kitaplar ve raporlar yayımlıyoruz.

Yeşilay olarak faaliyet ve hizmetlerimizin hedef kitlelere ulaştırılması için güçlü iş birlikleri geliştirmek, sivil toplum ağını genişletebilmek, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi ve fikir önderi olmayı sürdürebilmek amacıyla var gücümüzle mücadele ediyoruz.

Teşekkürler

T.C. Sağlık Bakanlığı’na projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.